Ana Sayfa MİSYON

Misyon

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu - ISTTP

  • İslam ülkeleri arasında düşünsel bazda dayanışmanın gelişmesine ve pozitif etkileşim kültürü oluşmasına katkı sağlamayı,
  • Resmi diplomasilerin şekillenmesi noktasında sivil bir platform oluşturmayı,
  • Farklı orijin ve formasyonlara sahip sivil toplum kuruluşlarının, birbirinin düşünce ve çalışma disiplini ile tanışarak birlikte hareket ve ideal paylaşım metodolojilerini geliştirmelerine imkân sağlamayı,
  • Sivil perspektifin yaklaşım ve bulgularından kamu yararına çıkarsamalarda bulunmayı,
  • Siyasi, sosyokültürel, akademik ve ekonomik anlamda uluslararası açılım sağlamayı,
  • Sivil toplumun temsilcileri vasıtası ile kurum ve ülkelere yeni ufuklar kazandırmayı,
  • İslam dünyasında kendini derinden hissettiren yoksulluk, ayrımcılık, aşırılıkçılık vb gibi sorunların çözümüne ve dünya barışına katkı sağlamayı,
  • Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimlerinden ve sahip olduğu potansiyelden bu noktada yararlanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı kendine misyon edinmiştir.

 

 

 

Duyurular

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek.


Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ve koordinasyonu ile 2010 yılından itibaren İstanbul, Bakü, Kahire ve Bağdat’ta beş kez düzenlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Senatosu Güvenlik Komitesi ev sahipliğinde icra edilecek. Programın hemen öncesinde, 6 Mart 2015 Cuma günü Forum çerçevesinde kurulan İSTTP* ( İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ) Akil Kişiler Kurulu**’nun 5. Toplantısı da icra edilecek ( resmi sitesi: www.isttp.org ).