Ana Sayfa ISTTP Değerleri

ISTTP DEĞERLERİ

e-Posta Yazdır PDF
 • Uluslararası hukukta tanımlanan ve uluslararası kamuoyunca kabul edilmiş bulunan demokratik anlayışa ve insan haklarına saygılı olmak,
 • Her türlü terör ve şiddeti reddetmek,
 • Bölgesel ve global barışın gelişmesi anlayışına sahip olmak,
 • Din, dil, etnik, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara adaletli davranmak,
 • ISTTP vizyon ve misyonunu benimsemek,
 • Faaliyetlerinde kâr amacı gütmemek,
 • ISTTP kapsamındaki hizmetlerini şahsi menfaate ve dar anlamda siyasete alet etmemek,
 • Farklılıklara hoşgörülü ve saygılı davranmak,
 • ISTTP üyesi düşünce kuruluşları ve bunların yöneticileriyle iş birliğine hazır olmak,
 • Her kesimle diyaloğa açık olmak,
 • Ulusal hukuk açısından faaliyetine engel bulunmamak,
 • ISTTP ortak idealinin ve kimliğinin güçlenmesine katkıda bulunmaya hazır olmak,
 • Ulusal otoriteyle hiyerarşik bağı bulunmamak,
 • Faaliyette bulunulan yabancı ülke hukukuna ve kültürüne saygılı olmak.

 

 

 

Duyurular

Bu alanda düşünce kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır.