Ana Sayfa MİSYON

Misyon

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu - ISTTP

  • İslam ülkeleri arasında düşünsel bazda dayanışmanın gelişmesine ve pozitif etkileşim kültürü oluşmasına katkı sağlamayı,
  • Resmi diplomasilerin şekillenmesi noktasında sivil bir platform oluşturmayı,
  • Farklı orijin ve formasyonlara sahip sivil toplum kuruluşlarının, birbirinin düşünce ve çalışma disiplini ile tanışarak birlikte hareket ve ideal paylaşım metodolojilerini geliştirmelerine imkân sağlamayı,
  • Sivil perspektifin yaklaşım ve bulgularından kamu yararına çıkarsamalarda bulunmayı,
  • Siyasi, sosyokültürel, akademik ve ekonomik anlamda uluslararası açılım sağlamayı,
  • Sivil toplumun temsilcileri vasıtası ile kurum ve ülkelere yeni ufuklar kazandırmayı,
  • İslam dünyasında kendini derinden hissettiren yoksulluk, ayrımcılık, aşırılıkçılık vb gibi sorunların çözümüne ve dünya barışına katkı sağlamayı,
  • Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimlerinden ve sahip olduğu potansiyelden bu noktada yararlanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı kendine misyon edinmiştir.

 

 

 

Duyurular

Senatör Mushahid Hussain Sayed, “Müslümanların kaderi Müslümanlar tarafından belirlenmeli. Washington ya da Brüksel’de yaşayanlar tarafından değil” dedi. Sayed, 7 Mart Cumartesi günü Islamabad Serena Hotel’de açılışı gerçekleştirilen 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun “Çok boyutlu Güvenlik Sorunları” başlıklı oturumunda konuştu.