Ana Sayfa NEWS Rising Africa Meets in Istanbul

Rising Africa Meets in Istanbul

E-mail Print PDF

Africa which was called as “Hopeless Continent” 10 years ago, have become “Rising Continent”. 9thInternational Turkish - African Congress under the theme “Sectorial and Financial Transformation in Africa” will be organized on 24th-25th April 2014 in Istanbul by TASAM African Institute...

Africa has been integrating to world economy and diversifying its partnerships. It is not only an easily reachable market for developed countries; but also in the recent years, it has become a major market for developing countries. Despite global economic recess and the negative effects of Arab Spring, in the last 10 years Africa has grown 5% due to its new partners in trade. Besides People’s Republic of China, India and Brazil; Republic of Korea and Republic of Turkey are the major rising partners of the continent. Africa has an important place in the growth strategy of multinational corporations.

According to data of International Money Fund, while between 2001 and 2010 six of the 10 fastest growing economies of the world were in Africa; with regards to projections of 2011-2015 this number has risen to 7. The current situation and these projections have transformed Africa from “Hopeless Continent” into “Rising Continent”. Republic of Turkey with its African Initiative has gained short term success due to its initiative’s timing and progress. In 2003 when the strategy of Strengthening Economic and Trade Relations with Africa had been introduced; our trade with Africa was 5.4 billion dollars. Last year it had risen to 23.4 billion dollars. Developments such as; increase in diplomatic missions reciprocally, opening commercial counsels, our membership to African Development Bank, positive effect of THY (Turkish Airlines) in transportation, opening new offices of TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency) have given opportunities to our companies. As a matter of fact; Turkish entrepreneurs have been discovering the potential of the African continent by closely analyzing its markets. At his point; it is obvious that the mental threshold with regards to all actors in Africa is “sectorial and financial deepening”.

9th International Turkish - African Congress under the theme “Sectorial and Financial Transformation in Africa: Risks and Opportunities” will be organized in Istanbul on 24-25 April 2014 with the participation of various experts. It will be a platform for all of these experts to share their ideas. It is desired that during the congress; changing conditions and investment opportunities in Africa would be pointed out, information about the acquisitions and partnerships in Africa would be collected, a comprehensive risk&opportunity analysis would be conducted about Africa and new business partnerships would be established. The sessions will take place for two days and will be attended by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, Ministry of Economy of the Republic of Turkey, Turkish Eximbank, Turkish Contractors Association, Foreign Economic Relations Board, African countries’ ambassadors in Ankara, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), New York Forum Africa, Financial Times, Ernst&Young, African Development Bank (AfDB), African Union, Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), East African Community (EAC), South African Customs Union (SACU), South African Development Community (SADC) and various investment enterprises.

For detailed information, please use the following link:

http://www.tasam.org/en/Etkinlik/592/9th_international_turkish_-_african_congress

INSTITUTIONAL SUPPORT         MAINSPONSOR               BRONZE SPONSOR INSTITUTIONAL SUPPORT INSTITUTIONAL SUPPORT

 

Küresel ekonomik durgunluğun ve Arap Baharının olumsuz etkilerine karşın, Afrika’nın son on yılda ortalama %5 oranında büyümesinde; güçlenmekte olan yeni ortaklıklar belirleyici bir rol oynamıştır. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Brezilya’nın yanı sıra Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti, yükselen ortaklar arasında ilk beş sırayı oluşturmaktadır. Afrika, çok uluslu şirketlerin büyüme stratejilerinde de daha önemli bir yer tutmaktadır.

Uluslararası Para Fonu’nun verilerine göre, 2001-2010 döneminde dünyanın en hızlı büyüyen on ekonomisinden altısını Afrika ülkeleri oluştururken, 2011-2015 dönemine ilişkin öngörülerde bu sayı yediye yükselmiştir. Mevcut tablo ve ileriye dönük büyüme beklentileri, on yıl önce “Umutsuz Kıta” olarak nitelendirilen Afrika’yı “Yükselen Kıta” haline getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika açılımı ile zamanlaması ve ilerleme hızı, kısa vadede başarılı sonuçlar doğurmuştur. Afrika ile Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Güçlendirilmesi Stratejisi’nin uygulamaya konulduğu 2003 yılında 5,4 milyar dolar olarak açıklanan ticaret hacmimiz, geçen yıl 23,4 milyar dolara ulaşmıştır. Karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerin sayılarındaki artışlar, ticaret müşavirliklerinin hizmete girmeye başlaması, Afrika Kalkınma Bankası’na üyeliğimizin gerçekleşmesi, ulaştırma sisteminde THY’nin etkisi, TİKA’nın yeni ofislerinin açılması gibi dikkate değer gelişmeler, firmalarımıza çeşitli fırsatlar sunmakta, nitekim Türk girişimciler de Afrika pazarını daha yakından araştırmak suretiyle Kıta’nın potansiyelini keşfetmektedirler. Gelinen noktada Afrika’da tüm aktörler açısından önümüzdeki zihinsel eşiğin “sektörel ve finansal derinleşme” olduğu aşikardır.

Afrika’daki Sektörel ve Finansal Dönüşüm: Fırsatlar ve Riskler” teması ile 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da icra edilecek 9. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi alanlarında uzman kişilerden oluşan geniş bir kitleyi buluşturarak kapsamlı görüş alışverişine imkân tanıyacak bir platform olacak. Kongre süresince Afrika ülkelerinde değişmekte olan koşullara ve sunulan yatırım fırsatlarına dikkat çekilmesi, Kıta ülkelerinde şirket alımları ya da ortaklıkları hakkında bilgi toplanması, Afrika hakkında kapsamlı bir fırsat/risk analizi yapılması ve yeni iş ortaklıklarının tesis edilmesi arzulanmaktadır. İki gün boyunca gerçekleşecek oturumlarda T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türk Eximbank, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra Benin Dış İlişkilerden Sorumlu Kurumlar Bakanı Bio Toro OROU GUIWA, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU, Ankara’da bulunan Afrika Ülkeleri Büyükelçileri ile birlikte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), New York Forum Africa, Financial Times, Ernst & Young, Afrika Kalkınma Bankası (AfKB), Afrika Birliği, Doğu ve Güneydoğu Afrika Ortak Pazarı (COMESA), Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU), Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve çok sayıda yatırımcı kuruluş iştirak edeceklerdir.

 

Detaylı bilgi için aşağıdaki link kullanılabilir:

http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/526/9_uluslararasi_turk_-_afrika_kongres

 

KURUMSAL DESTEK   ANA SPONSOR BRONZ SPONSOR KURUMSAL DESTEK KURUMSAL DESTEK

Last Updated ( Monday, 09 March 2015 00:18 )  

 

Announcements

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek.


Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ve koordinasyonu ile 2010 yılından itibaren İstanbul, Bakü, Kahire ve Bağdat’ta beş kez düzenlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Senatosu Güvenlik Komitesi ev sahipliğinde icra edilecek. Programın hemen öncesinde, 6 Mart 2015 Cuma günü Forum çerçevesinde kurulan İSTTP* ( İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ) Akil Kişiler Kurulu**’nun 5. Toplantısı da icra edilecek ( resmi sitesi: www.isttp.org ).